TOST/Wynegocjuj 01.06 2009

Picture
Już 1 czerwca 2009 roku odbędzie się trzecia edycja warsztatów dla studentów "Wynegocjuj swoja przyszłość" połączona z TOSTEM czyli Targami Organizacji Studenckich. Celem projektu TOST i Wynegocjuj swoja przyszłość jest zaangażowanie studentów z regionu łódzkiego,  do aktywnego działania poprzez czynny udział w organizacjach studenckich. Bowiem to dzięki nim młodzi ludzie mogą nabrać wielorakiego doświadczenia, które pomoże im w przyszłej karierze, począwszy od realizacji własnych projektów, udziału w konferencjach naukowych, do pogłębiania swej wiedzy.

Workshopy:
9.45- 11.20 
 •  Twoje CV - Twoją wizytówką(sala  T006) 
 • Pozamerytoryczne sposoby wpływania na podejmowanie przez ludzi decyzji  (sala T301)  prof. Piotr Łukowski (UŁ)
11.30- 13.05 
 •  Kreowanie wizerunku (sala D111) Dariusz Tarczyński, Instytut NAO
 •  Efektywne przywództwo ( salaD304) trener IDES Consultants Polska Robert  Milczarek
13.15- 15.00 
 • Komunikacja niewerbalna w procesie rekrutacji (T006)
 • Rozmowa kwalifikacyjna - co robić by odnieść sukces (D310)


SPOSÓB REJESTRACJI: Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie udziału i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia rejestracji. Rejestracja zostanie zamknięta nie później niż 30 maja 2008 roku. Potwierdzenia będą przesyłane mailem do wszystkich zarejestrowanych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dla każdego uczestnika warsztatów przewidziany jest certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ :)

PROSIMY O PODANIE 
 1. Imię / Nazwisko
 2. E-mail 
 3. Telefon kontaktowy
 4. Kierunek / rok studiów
 5. Uczelnia/wydział
 6. W który(m)/ch z podanych wyżej workshopów chcesz uczestniczyć? 

Partnerzy projektu :


LTC Kamion 8/10 05 2009 

Picture
Local Training Course albo tez w skrócie LTC to szkolenie obejmujące tematykę skutecznego zarządzania projektem oraz pracy w grupie
Prócz nauki zadbamy oczywiście również o rozrywkę;) Jak zawsze przewidziane są imprezy, która pomogą się nam zrelaksować po intensywnym dniu i bliżej poznać:
 
-2 noce imprez tematycznych-Grill/ognisko-możliwość spływu kajakowego, wycieczki rowerowej, penetracji pobliskich jaskiń,jazdy konnej

http://ltc2009.weebly.com


American Europe

Celem projektu American Europe jest zaangażowanie studentów krajów Europy, między innymi studentów z regionu łódzkiego, w dyskusję na temat obecnej sytuacji stosunków amerykańsko-europejskich w kwestiach polityki obronności i bezpieczeństwa oraz wpływów kulturowych i gospodarczych oraz uświadomienie młodym wkładu Stanów Zjednoczonych w budowę tożsamości Europy i obecnego porządku państwowego naszego kontynentu.
Budowanie świadomości społeczeństwa na temat silnych zależności pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Europą i tworzenie prognoz rozwoju współpracy umożliwienie wypowiedzenia się w kwestii promocji idei amerykańskich na gruncie europejskim promocja Regionu Łódzkiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz AEGEE Łódź poprzez nawiązanie współpracy z pracownikami naukowymi z całej Polski i Europywww.americaneurope.euEuropean Days of Languages

Celem projektu European Days of Languages jest motywowanie społeczeństwa do nauki języków obcych, pogłębienie wiedzy o językowym dziedzictwie Europy oraz zachęcenie społeczności łódzkiej do wyrównywania poziomów edukacyjnych.Wynegocjuj swoją przyszłość

Ideą przedsięwzięcia jest edukacja studentów z takich tematów jak: reklama, Public Relations, sposoby przygotowywania wystąpień publicznych, proces rekrutacji oraz inteligencja emocjonalna w biznesie, która w efekcie ma doprowadzić do uzmysłowienia uczestnikom różnych możliwości rozwoju oraz planowania kariery zawodowej. Przedstawieniem tych zagadnień zajmą się najlepsi specjaliści z poszczególnych dziedzin, którzy poprą swoim doświadczeniem przekazywaną uczestnikom wiedzę teoretycznąBuilding Bridges – European Conflicts Areas

Przez trzy dni młodzi ludzie, wykładowcy wyższych uczelni i dyplomaci omawiali istniejące obecnie w Europie konflikty i ich wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych na kontynencie. Do udziału w konferencji zaproszono m.in. ambasadora Izraela Davida Pelega, generała Mieczysława Bieńka, dowódcę wielonarodowej dywizji w Iraku i Nikolasa Katsakisa, zastępcę konsula Ambasady Amerykańskiej.