Masz pytania napisz do nas.

Europejskie Forum Studentów 
AEGEE-Łódź


Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego
ul. Matejki 22/26 
90-237 Łódź

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: aegee@uni.lodz.pl